Rozwiązania

Ta strona pokazuje tylko jeden z wielu problemów z realizacją projektu "Alternatywny transport miejski...", który wygrał w budżecie obywatelskim Miasta Kielce.

Problemy w realizacji projektu
Opis projektu

Serwis Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje
autor: Kamil Piwowarski Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje

Mapa
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3